toespraak voor de uitvaart

Toespraak bij de uitvaart

Kantel of draai je toestel voor de beste weergave

31-dec-2017 | Bart Moore | 30 x aanbevolen
leestijd Leestijd: 6 min.

Artikel over hoe je een toespraak moet voorbereiden, inplannen, en spreken. Het kan soms lastig zijn omdat emoties en gevoelens op de stem kan slaan. Je kunt het maar één keer doen. Een toespraak als dankbetuiging voor de overledenen.

Voorbereiding

Als je het afscheid gaat voorbereiden komt de onvermijdelijke vraag. Of er gesproken wordt tijdens de uitvaart? En wie gaat en wil dat doen. Niet iedereen zal een goed verhaal kunnen schrijven. Je wilt een verhaal vertellen hoe ik iemand heeft geleefd en wie de overleden persoon was. Het voorlezen van zo’n verhaal kan best lastig zijn, we zien in veel gevallen dat emoties slaan op de stem. Soms is hierdoor het verhaal minder goed te verstaan. Toch wordt de keuze om dan maar niet te spreken zelden gemaakt. Dat is logisch want het is immers het laatste wat je kunt doen en het helpt bij de rouwverwerking. We hebben een aantal richtlijnen, tips en suggesties die het voorbereiden van de uitvaart speech waarschijnlijk iets makkelijker kan maken.

Hoeveel tijd is er om te spreken?

Overleg altijd met de uitvaartverzorger hoeveel tijd er beschikbaar is voor het spreken bij de uitvaart. Bepaal hoeveel sprekers er zijn en hoeveel minuten ben je ze nodig heeft. Het overschrijden van de afgesproken tijd is duur en wordt vaak niet gewenst omdat er ook andere uitvaarten gepland staan.

Het is belangrijk om eerst te bepalen hoeveel tijd familie wil gebruiken voor het spreken. Daarna kijk je hoeveel ruimte hij nog is voor eventuele andere sprekers. Dit kunnen de werkgevers, collega’s, vriend of vriendin zijn.

Ga er niet altijd blind vanuit dat er wel gesproken zal worden. Onderneem zelf actie en neem bijvoorbeeld contact op met de uitvaart verzorger om te vragen hoeveel mensen hij of zij denkt iets te willen zeggen. Hoe eerder zicht is op het aantal sprekers beter en duidelijker. Dit kan rust geven.


Aantal sprekers

De tijd om de aula te gebruiken voor een begrafenis of crematie ligt meestal rond de drie kwartier. Dit kan worden verlengd met een kwartier of een half uur maar daar staat ook een hoger bedrag tegenover wat je aan kosten moet gaan betalen. Als je meer dan drie kwartier nodig hebt, Dan moet je dit direct bespreken. Als je één of een meer dagen na de reservering achter kom dat er meer tijdig nodig is dan is het meestal niet meer mogelijk om te verlengen.

Bij een standaard plechtigheid van drie kwartier is het gebruikelijk dat er stukjes muziek te horen zijn en een aantal sprekers aan bod komen. Dit zijn meestal 2-3 sprekers. Als er 2-3 of zelfs meer spreek eens aan bod komen, is het gebruikelijk om dit af te wisselen met muziek. De aandacht laten horen van een spreker verzakt een beetje. Daarom is het soms prettig om af te wisselen met muziek

Wie gaat er spreken?

Als er in de familie meerdere mensen zijn die graag iets willen zeggen, overlegd dan vooraf goed met elkaar. Soms kunnen mensen samen iets opstellen en dit ook samen voorlezen. Iedere spreker heeft dan de mogelijkheid om zijn eigen stukje voor te lezen. Hierdoor zijn er meerdere verhalen, en spreek van tevoren af waar je het over gaat hebben. Driemaal precies hetzelfde verhaal is gewoon zonde van de tijd. Hier ook andere completer beeld geschetst worden van de overledenen.

Soms zijn er ook buiten de familie sprekers, zoals werk gevers, vriend, of werk gever. Het is zeker niet verplicht om iedereen de gelegenheid tot spreken te geven. Maak gerust keus hierin. Soms kan het moeilijk zijn om iemand te weigeren. Als je het te moeilijk vindt om nee te zeggen dan kan de uitvaart verzorger dit voor je doen. U kunt ook vragen om de speech die is gemaakt op papier toegestuurd te krijgen. Soms wordt er gevraagd om de speech tijdens de condoleance te geven aan de genodigden. De nabestaanden kan dan tijdens de uitvaart of erna de toespraak rustig (na) lezen.

Hoe lang is een uitvaart toespraak?

Soms maken mensen een gedichtje. Of soms hebben mensen meer nodig dan enkele woorden. Dit is altijd goed. Als iemand maar eens de woorden nodig heeft is het vaak een tot 2 minuten. Heeft iemand meerdere woorden nodig en wordt het een verhaal of gedicht dan duurt het over het algemeen vier of 5 minuten. Dit moet voldoende zijn. Langere toespraken zijn niet altijd mooier of beter. Audi achterhoofd dat het nooit mogelijk zal zijn om een heel leven van iemand in een korte tijd goed te kunnen weergeven daarvoor heb je uren nodig of zelfs langer. Probeer kernwoorden en belangrijke punten aan te knopen.

Zijn er ook jongere sprekers? Let op dat ze niet alleen gaan staan. Het kan voor de jonge sprekers net als volwassenen emotioneel zijn. Ga daarom naast de kinderen staan. Hou rekening dat je niet te snel de toespraak overneemt. De uitvaart verzorger zijn rekening moeten houden als de microfoon van de katheder erg hoog staat. Hierdoor zou kleine mensen niet goed de gelegenheid krijgen om duidelijk in de microfoon te praten. Uiteraard moet dit van tevoren al zijn geregeld.

In het geval dat inspreken is buiten de familie de gelegenheid geven om iets te willen zeggen kunt u het beste duidelijk aangeven dat het niet langer dan een A4’tje mag beslaan. U kunt zich bezwaard voelen om dit aan te geven, de uitvaartverzorger kan dit ook voor je doen. De uitvaartverzorger is namelijk verantwoordelijk hoe de plechtigheid zal verlopen ook als iemand anders van de familie de plechtigheid wilt leiden of organiseren.

Uit het hoofd spreken.

We horen het vaker dat iemand uit het hoofd gaat spreken. Ook als men zegt dat ze daar nog zo bedreven in zijn bestaat er alsnog het risico dat een spreker uit gaat wijken van het verhaal. Het “geen einde aan weten te breien” komt regelmatig voor. Het risico dat de tijd hierdoor niet in de gaten wordt gehouden is zeer aanwezig. Het is verstandig om samen met de uitvaart verzorger af te spreken dat er na 3 minuten een seintje kan worden gegeven. De toespraak kan wel netjes worden afgerond. In sommige gevallen kan een spreker alsnog moeilijk afronden, in zo’n geval kan worden afgesproken om de toespraak te onderbreken. Extra minuten kost namelijk meer tijd. Het is altijd aan te raden om mijn speech oefenen. Het is voor de luisteraars in de zaal ook niet fijn om naar een gespannen toespraak te luisteren.

De eerste stappen

Het is handig dat alles wat de eerste in je opkomt ook opschrijft of noteert, dit kan op een tablet of een schrijfblok. Vaak zijn steekwoorden voldoende. Hou altijd een notitie boekje of een tablet bij je in de hand. Het komt vaak voor dat in de stille uurtjes ingevingen doorkomen. Als je deze ingevingen niet kan noteren bestaat de kans dat je het vergeet en niet meer kan terughalen.

Samen met familieleden of andere kun je herinneringen ophalen. Doet het zo eerlijk mogelijk de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Streep weg wat minder belangrijk is, omcirkelen wat belangrijk is bijvoorbeeld zo hou je alleen de belangrijke punten over voor de uitvaart toespraak.

Soort toespraak

Wat is de bedoeling van de toespraak? Is de toespraak bedoeld om een levensverhaal te vertellen? Wil je de levensloop van de overledenen duidelijk naar voren laten komen? Of wordt het een soort beeld hoe de overledenen heeft geleefd en hoe hij in het leven heeft gestaan en welke rol de overledenen heeft aangenomen. Wordt het een persoonlijk verhaal of eventueel een gedicht? Dit soort vragen zijn belangrijk voor het maken van de toespraak.

Het kan voorkomen dat je namens broers en zussen of gezin of klein kinderen spreekt, overleg zoveel mogelijk met anderen en laat iedereen ook meedenken op zijn of haar manier. Noteer alle uitspraken en zette bij ook een naam of initialen. Zo kan iedereen iets meenemen in de speech.

Rode draad in de toespraak.

Het mooiste is als je zoveel mogelijk uitspraken kunnen samenvatten en sorteren op logische volgorde. Soms zijn uitspraken anders uitgesproken maar zeggen hetzelfde, deze zou je dan worden samengevoegd in een zin. Misschien dat ze niet gelijk op logische volgorde kunnen worden gezet dit kan dan ook later. Als daadwerkelijk alle opmerkingen zijn meegenomen en er zinnen zijn gemaakt kijk dan welke zinnen bij elkaar horen. Kijk dan naar het onderwerp of een gebeurtenis. Je kunt een onderscheid maken en kijken welke uitspraken horen bij de levensloop van de overledenen.

Duidelijk overzicht van de uitvaart toespraak.

Het is verstandig om te kijken welke zinnen of onderwerpen samengevoegd kunnen worden. Hou je achterhoofd dat er maximaal drie of vier onderwerpen nodig zijn voor de speech. Maak dus keuze uit de onderwerpen of ideeën als dit er meer zijn. Als het bijvoorbeeld een toespraak duidelijker maakt als je een leuke herinnering naar boven haalt, doe dit dan ook. Zet de onderwerpen weer op een logische volgorde wat in lijn staat met de levensloop van de overledenen. Het kan ook helpen om de tekst een dagje weg te leggen en later weer op te pakken, zo zie je altijd een aantal dingen die beter of anders kunnen.

Aanpassen van de speech.

Het is heel normaal dat je tijdens het nalezen van de geschreven toespraak gelijk dingen ziet die anders vermeld kunnen worden, uiteraard is het schrappen van deze tekst wel logisch. Soms zie je ook dat er een aantal zinnen twee maal vermeld staan, een dubbele vermelding is zonde en je kunt het beter dan ook weglaten. Herhaling en onnodig vermeldingen zijn meestal niet nodig.

Voor sommige mensen kan het wegstrepen van een tekst of zin moeilijk zijn, maar in de meeste gevallen kan het de toespraak alleen maar beter en duidelijker maken. Hou rekening dat de aandacht van de mensen die naar de toespraak luisteren minder wordt na enkele minuten.

Het is belangrijk dat je de uiteindelijke tekst hard op voorleest en bijhoudt met de stopwatch. Zo kun je incalculeren hoeveel spreektijd je nodig hebt voor je uitvaart speech.

Begin en einde.

Een bekend gezegde is: een goed begin is het halve werk. Dit geldt ook bij het schrijven van een uitvaart toespraak. Zo kun je kijken welke muziek er wordt gespeeld voordat je de speech moet voorlezen. Misschien geeft de muziek wel een mooi bruggetje naar het geen wat je wilt gaan zeggen in de toespraak. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Kijk ook naar de afsluiting en de Muziek die wordt gespeeld nadat de speech is gegeven. Kijken of dit mooi overloopt op elkaar een mooie opening en afsluiting kan bijdragen aan een mooie plechtigheid. Een gedicht of enkele regels uit een lied kan een mooie opening of afsluiting zijn.

Puntjes op de i van de toespraak.

Het is verstandig om de geschreven toespraak duidelijk uit te werken. Gebruik hierbij duidelijke en grote lettertypes. Voeg ook op logische plaatsen witregels toe gebruik alinea’s. Print de tekst in meervoud uit en geef deze aan iemand die het eventueel voor je kan overnemen in het geval dat emoties te hoog oplopen en hierdoor de speech niet meer kunt oplezen. Het gebeurt regelmatig dat mensen volschieten en dat emoties op de keel slaan. In zo’n geval kan het handig zijn dat iemand speech voor u kunt overnemen en al heeft meegelezen waar u bent gebleven. Zo gaat de kracht van de speech niet verloren.

Het gebeurt vaker dat mensen die in de aula aanwezig zijn ook de speech aangereikt krijgen. De toespraak is dan opgerold en er is een lintje omheen. Mensen kunnen dit rustig nalezen thuis of in de aula en hebben zo een mooi aandenken aan de overledenen.

De voorbereiding van het spreken.

Het is aan te raden om de tekst die je hebt geschreven een aantal malen rustig voor te lezen. Lees het niet voor in je hoofd maar lees dit hard op voor. Als er zinnen zijn waarbij de emotie oploopt, is het goed om deze juist een aantal keren te herhalen. Zo kun je meer grip krijgen op de emoties en zul je ze tijdens de uitvaartdienst beter in controle kunnen houden.

Gebruik alinea’s en wit regels om rustig aan te blijven halen. Wacht gerust 2-3 seconden voordat je verder gaat. Dit is voor je gevoel heel lang maar zullen voor de mensen in de zaal prettig zijn om naar te luisteren. Stel in de situatie van de aula voor, en probeer te visualiseren dat je al in de aula staat.

Het nemen van een slokje water kan helpen om de brok in de keel wat minder te maken. Dit kan ook bijdragen aan het vertellen van een goed hoorbare toespraak.

Hulp bij het schrijven.

Iedere uitvaartverzorger zal in staat moeten zijn om enkele persoonlijke zinnen voor je op te schrijven en ook uitspreken. Als je zelf gaat spreken is het beter om dat het ook helpt bij de rouwverwerking. Een uitvaart verzorger kan helpen bij een uitvaart toespraak of levensloop te verwoorden.

Verzoeken om te spreken?

Misschien wordt je wel gevraagd om te spreken tijdens de uitvaart en ben je een vriend, werknemer, sport maatje, of collega. Denk in zo’n geval altijd goed en rustig na. Soms beweren mensen dat ze goed kunnen spreken in het openbaar. Maar spreken bij een uitvaart is lang niet zo eenvoudig. Ik moet persoonlijk zijn en emoties moeten voelbaar zijn. Niet alleen bij de familie maar ook bij jezelf kunnen emoties ook een rol gaan spelen.

Als je ja zegt tegen het verzoek informeer dan ook wat mensen van je verwachten. Ben je de enige spreker? Overleg dan met de familie wat de bedoeling is en wat er precies wel en niet kan worden gezegd. Het is aan te raden om het kort en krachtig te houden.

Monuta uitvaartverzekering € 7000,-Vrij te besteden:
€ 2500,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 48% gekozen
Dela uitvaartverzekering € 8500,-Vrij te besteden:
€ 3000,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 25% gekozen
Yarden uitvaartverzekering € 8000,-Vrij te besteden:
€ 8000,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 22% gekozen
Nuvema uitvaartverzekering € 7666,-Vrij te besteden:
€ 1000,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 4% gekozen
Ardanta uitvaartverzekering € 7000,-Vrij te besteden:
€ 7000,-
Kinderen verzekerd: nee Meer informatie Door 2% gekozen

In deze vergelijking zie je premiebedragen. De premie is vergeleken met: een man van 30- jaar, (geboortedatum: 20-04-1986) en er is gekozen voor een levenslange looptijd

Toespraak bij de uitvaart
Van de 23 stemmen, Is de score 4.3 s (gemiddeld)
Goed stuk? 30 x aanbevolen