Asbestemming

Kantel of draai je toestel voor de beste weergave

8-jan-2017 | Bart Moore | 12 x aanbevolen
leestijd Leestijd: 9 min.

Je kunt in de inhoudsopgave de video van dit artikel bekijken. Of bekijk en luister dit artikel.

As Bewaartermijn

As van de overledenen moet minimaal één maand bewaard worden in het crematorium. Dit is wettelijk vastgesteld in het wet van de lijkbezorging. Er worden veel verschillende soorten termijnen gebruikt. Soms krijgen nabestaanden het as opgestuurd na 32 dagen. Maar dit kan ook 35 dagen of langer duren. Je zult niet (vaak) tegenkomen dat crematoria zich aan een termijn houdt van bijvoorbeeld 30 dagen of minder. Dit is in strijd met de wet, dus ook strafbaar. In de maand februari een uitzondering. Want deze telt maar 28 soms 29 dagen.

Waarom verplicht as- bewaartermijn

In Nederland doen we ongeveer (meer dan) honderd jaar aan cremeren van overledenen. De regels zijn rond 1955 pas wettelijk geregeld. Vroeger als een persoon kwam te overlijden, moesten er twee schouwartsen komen kijken om de tijd van overlijden vast te stellen. Het vermoeden bestaat nog steeds dat er ‘moordenaars’ gebruik kunnen maken om zo snel mogelijk stoffelijk overschot te laten verdwijnen. Onder andere daarom is er in de wet een bewaartermijn vastgesteld. Puur om het feit omdat er gedacht dat er nog bewijs gehaald kan worden uit het stoffelijk overschot.

Tegenwoordig houden we nog steeds het wettelijke termijn aan. Maar nu is het vooral bedoeld om alle familie ook wel de nabestaanden- de gelegenheid te geven om een testament te openen. Direct na de uitvaart zal dit meestal te spraken komen. De wensen worden dan opgenomen worden in de as bestemming.


Juiste afgifte datum

De afgiftedatum wordt zo berekend:
Bijvoorbeeld als er een overlijden plaatsvindt op 1 april, is de afgifte van de as niet eerder mogelijk op 1 mei. Het kan voorkomen dat op die datum het crematorium gesloten is. De eerst volgende werkdag zal dan de dag zijn van afgifte.

Het maakt niet uit hoeveel dagen een maand heeft. Het termijn is altijd 1 maand. Een crematorium mag een ander termijn hanteren. Soms hanteren crematorium bijvoorbeeld 34 of meer dagen. Nooit minder dan één maand.

Wanneer krijg ik de asbus

Er is iemand aangewezen die de rechthebbende is van de asbus. Dit is gedaan door een nabestaande die heeft ondertekend dat hij of zij de rechthebbende is van de asbus. Alleen deze persoon kan de asbus afhalen zodra de bewaartermijn is verstreken. In sommige gevallen is dit niet altijd mogelijk. In zo’n situatie moet de rechthebbende van de asbus schriftelijk op papier, iemand machtigen. In zo’n briefje wordt kort aangegeven dat je de machtiging aan iemand anders geeft. Deze persoon moet zich legitimeren. Als iemand van het bedrijf dit doet, zal de medewerker van dit bedrijf ook moeten aantonen dat hij of zij voor het crematorium werkt.

As bewaren

Veel mensen kiezen ervoor om het as te bewaren. As kun je bijvoorbeeld bewaren in zogenaamde ‘sierurn’. Deze zijn te verkrijgen in alle vormen en maten. Speciaal voor kleine kindjes, of urnen waar karakter of de passie van de overleden persoon juist naar voren komt. Je kunt als je creatief bent ook zelf een sierurn maken. Veel crematoriums hebben standaard een collectie urnen waaruit je kunt kiezen. Soms brengt het mensen ook op nieuwe ideeën om dit zelf (na) te maken.

Vanuit de asbus kun je zelf het as in de sierurn doen. Meestal doet het bedrijf waar u de sierurn van koopt dit voor je doen. Je kunt de sierurn ook vooraf afgeven bij het crematorium en vragen of hun de as erin willen doen.

Misschien wil je eerst een tijdje het as bewaren en later nog verstrooien. As is een kalk- achtige stof. Dit houdt in dat het vocht aantrekt. Hierdoor kan het klonterig gaan worden of soms zelfs hard. Het is daarom aan te raden om de asbus of sierurn te bewaren op een droge plaatst. Een plek buiten, in de tuin bijvoorbeeld, is niet erg geschikt voor het gebruik daarvoor.

Asbus of sierurn bijzetten

Eigenlijk de meeste begraafplaatsen of crematoriums hebben wel de mogelijkheid om de sierurn of asbus te plaatsten op het crematorium. Dit wordt ook wel “bijzetten” genoemd. Dit is een soort gedenkpark en wordt ook wel columbaria genoemd. Dit zijn muren met voegen ertussen. In de tussenruimte kan er een asbus of sierurn worden geplaatst. Er is ook ruimte voor bloemen, naamplaat of een foto.

Soms zijn er ook plaatsten zoals een urnentuin, urnenhof, of urnenheuvel. Op deze plaatsten kunnen nabestaanden hun sierurn of asbus plaatsten. Deze plaatst kan verhuurd worden voor een afgesproken periode. Er kan in de meeste gevallen verlengd worden.

Soms heeft iemand al een graf. In zo’n situatie kan de urn in of op het graf geplaatst worden.De rechthebbende van het graf moet hiervoor toestemming hebben gegeven. Alleen samen met de beheerder van de begraafplaats- zou dit geregeld worden. Hiervoor zijn (extra) kosten aan verboden. Neem contact op met de uitvaartverzorger om eventueel een (nieuwe) begroting te maken.

As verstrooien

Volgens de wet mag as verstrooid worden. Eigenlijk overal waar je maar wilt. Wel is hiervoor toestemming nodig bij de eigenaar van de grond, waarboven de as uitgestrooid zal worden. Soms dus bij eigenaren voor de overheid.

In de praktijk zie je dat de meeste mensen zonder toestemming, as verstrooien boven hun gewenste gebied of grond. Bijvoorbeeld in de bossen, het strand of in de duinen. Vanuit een parachute of op het water. Als je dit toch doet; hou dan altijd rekening met de medemens. Let bijvoorbeeld op de wandelaars, fietsers, watersporters etc.

Soms willen mensen direct het as verstrooien. In zo’n geval is het handig om aan het crematorium, of ze de as vanuit de asbus in de strooikoker doen. De strooikoker is vaak van karton en is een hulpmiddel om makkelijk as te verstrooien. As zit normaal gesproken in een plastic zak in de urn. Dit is wat moeilijker om uit te strooien.

As verstrooien op water

Bijvoorbeeld vanuit een boot of vanuit het vliegtuig kan er as verstrooid worden boven het water. Als je zelf geen behoefte of door andere redenen zijn om hierbij niet aanwezig te (willen) zijn, kun je dit vragen aan het crematorium of de uitvaartverzorging. Zij zullen de as gaan verstrooien en de nabestaande op de hoogte stellen wanneer het as is verstrooid. Ook als je geen melding wilt, is dit natuurlijk prima. Overleg altijd met de uitvaartverzorger. De datum achterhalen kan later ook nog, als je het door het uitvaartcentrum laat doen.

In veel gevallen hebben mensen zelf geen boot tot hun beschikking. Er zijn bedrijven waar je dit kunt regelen. Ook de uitvaartverzorger kun je helpen bij het verstrooien. Uiteraard kun je dit ook zelf doen. De bedrijven die dit doen, gebruiken vaak verschillende tarieven hiervoor.

Het meest wordt er gekozen om de as (vlak) boven de zee of water uit te strooien. Daarnaast wordt er veel gekozen om het as in een zogenaamde waterurn te plaatsten in het water. Deze urn met de as zal zich in het water gaan verspreiden. De urn is meestal kwetsbaar en dit moet voorzichtig vervoerd worden.

As in de lucht verstrooien

Tijdens een vliegtuig of helikopter vlucht kan er ook as uitgestrooid worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met een heliumballon. Dit kan ook vanuit de urn. Doe dit altijd wel voorzichtig.

In Nederland zijn meer dan 10 plaatsen waar je terecht kunt om as uit te strooien. Je kunt meevliegen, zelf strooien, of vanaf de grond naar de vlucht kijken. Zoals je nu weet, kun je overal as verstrooien.
De uitvaartverzorger zal de kosten met je kunnen doornemen. En je kunnen helpen bij je wens.

Verdelen van de As

Het komt geregeld voor dat as verdeeld moet worden. Er zijn dan verschillende wensen over de bestemming van de as. Je kunt vooraf aan het crematorium of de uitvaartverzorger vragen of ze as verdelen. Geef aan in de hoeveelheid de as gescheiden en verdeeld moet worden. We horen als je het as gaat verdelen zodra de urn is ontvangen, er dan minder prettige situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het afgeven van de hoeveelheid as. Het beste is dat je vooraf bepaald voor hoeveel mensen er as bestemd is.

As in sieraden

Je kunt tegenwoordig ook als verwerken in sieraden zoals een hartje of een ketting. Soms wordt gas ook verwerkt in een glazen object. Het probleem is dat het as, er niet of moeilijk er uitgehaald kan worden. As in sieraden kan altijd wel eruit worden gehaald om het later nog te verstrooien. Maar als in een glazen object is wat moeilijker.

Er zijn ook andere manieren om as erin te verwerken.

  • Bouwwerken — bijvoorbeeld; inkeping van de eerste steen.
  • Tatoeage — bijvoorbeeld; klein beetje as vermengen met de inkt.
  • Schilderijen — bijvoorbeeld; vermengen met verf of op natte verf.

As naar het buitenland

As kan altijd worden vervoerd naar het buitenland om het daar uit te strooien. De kan per vliegtuig per boot of per auto op de fiets. Ellen kan eventueel in de handbagage worden meegenomen. Dit is volkomen legaal. Toch wordt er bij de douane regelmatig terughoudend gereageerd. Je kunt crematorium vragen om een Engelstalige verklaring. In deze verklaring staat dat de inhoud van de urn officieel eigendom van jou is. Dit is wel handig om vertraging een opstopping te voorkomen.

Asbestemming, help?

Soms hebben mensen nooit goed nagedacht over de bestemming van een tas. Iedereen zal daarover moeten nadenken. Met iedereen bedoelen we, de mensen die aanmerking komt voor de bestemming van de as. Daar komen gevoelens en emoties bij kijken. Als het as éénmaal is uitgestrooid kun je het niet meer terugdraaien. De uitvaartverzorger kun je informeren over allerlei zaken en gedachtes rondom de bestemming van de as.

VIDEO

Vergelijken:

Monuta uitvaartverzekering € 7000,-Vrij te besteden:
€ 2500,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 48% gekozen
Dela uitvaartverzekering € 8500,-Vrij te besteden:
€ 3000,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 25% gekozen
Yarden uitvaartverzekering € 8000,-Vrij te besteden:
€ 8000,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 22% gekozen
Nuvema uitvaartverzekering € 7666,-Vrij te besteden:
€ 1000,-
Kinderen verzekerd: ja Meer informatie Door 4% gekozen
Ardanta uitvaartverzekering € 7000,-Vrij te besteden:
€ 7000,-
Kinderen verzekerd: nee Meer informatie Door 2% gekozen

In deze vergelijking zie je premiebedragen. De premie is vergeleken met: een man van 30- jaar, (geboortedatum: 20-04-1986) en er is gekozen voor een levenslange looptijd

Asbestemming – wet van de lijkbezorging
Van de 18 stemmen, Is de score 4.8 s (gemiddeld)
Goed stuk? 12 x aanbevolen