Geen uitvaartverzekering?

Redactie UitvaartUitvaartverzekering Blog0 Comments

Bij het overlijden van een persoon, moet er door de nabestaanden een uitvaart geregeld worden. En dit is niet goedkoop: vaak komt er al snel 7.000 tot 10.000 euro bij kijken. Omdat de nabestaanden dit geld meestal niet direct bij elkaar hebben, sluit men vaak een uitvaartverzekering af. Zo zijn de meeste van de uitvaartkosten gedekt, en hoeven de nabestaanden zich geen zorgen te maken om het geld. Maar wat nou als er geen uitvaartverzekering is afgesloten, en de nabestaanden niet genoeg geld hebben om de uitvaart te kunnen betalen?

Inhoud pagina


Een uitkering van de Sociale Dienst

een uitkering van de sociale dienst voor een uitvaart?

Wanneer de overledene persoon geen uitvaartverzekering heeft afgesloten, zijn de kosten van de uitvaart voor de nabestaanden. Kunnen deze niet voor de kosten opdraaien, dan kunnen ze een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst. In dit geval moet dan aangetoond kunnen worden dat er geen geld is voor een uitvaart. Het kantoor van de Sociale Dienst in de woonplaats van de overledene, kan dan een bedrag lenen aan de nabestaanden, die dit kunnen gebruiken om de uitvaart te regelen.


een uitkering van de sociale dienst voor een uitvaart?

Geen uitkering kunnen ontvangen?

Wordt er geen bedrag uitgekeerd door de Sociale Dienst, terwijl de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen? Dan kan er een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand. Dit kan geregeld worden via de gemeente.


“Als ik zó kritisch wordt, moet ik het eigenlijk zelf gaan doen”Jill Murel - Uitvaartverzorging
misverstanden over de uitvaartverzekering

Misverstanden over de uitvaartverzekering

Over uitvaartverzekeringen bestaan nog veel misverstanden, zo is uit een recent onderzoek gebleken. De 587 respondenten moesten een aantal vragen beantwoorden, waaruit is gebleken dat veel mensen onduidelijkheden hebben over de uitvaartverzekering. Zo is het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering niet duidelijk, en zijn er misverstanden over de bankrekening van de overledene en de dekking van de kosten van de uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering zijn niet hetzelfde. Een uitvaartverzekering wordt bijvoorbeeld afgesloten voor de rest van het leven, en een overlijdensrisicoverzekering slechts voor een beperkte periode. Daarnaast verschilt het bedrag dat na het overlijden wordt uitgekeerd. Toch denkt 27% van de respondenten dat deze twee verzekeringen hetzelfde zijn. 32% weet niet of er een verschil is, en slechts 41% geeft het correcte antwoord.

Een uitvaartverzekering bij gezondheidsklachten

Een uitvaartverzekering bij gezondheidsklachten

45% van de ondervraagden gaf aan dat men door een uitvaartverzekeraar geweigerd kan worden als hij of zij kampt met gezondheidsklachten. Dit is echter niet waar; iedereen kan door de verzekeraar worden geaccepteerd. Het is wel waar dat er vaak gebruik wordt gemaakt van hogere premies voor mensen die niet helemaal gezond, of erg ziek zijn. 20% van de ondervragen gaf aan niet te weten of je geweigerd kan worden door de verzekeraar, en slechts 30% wist het correcte antwoord te geven.

Overige misverstanden

Er bestaan nog meer misverstanden over uitvaartverzekeringen. Zo snappen mensen niet helemaal wat er gebeurt met de bankrekening van de overledene. Men vraagt zich af of dit geld gebruikt kan worden door de nabestaanden, maar tenzij de rekening gedeeld was met een ander persoon, is dit niet het geval. Pas wanneer bekend is welke nabestaande welk deel van de erfenis krijgt, wordt er geld van de bankrekening overgezet.
Een ander misverstand heeft te maken met de dekking van de uitvaartverzekering. Veel mensen denken dat alle kosten van de uitvaart gedekt worden door elke verzekering, maar dit is niet het geval. Het bedrag dat uitgekeerd wordt, hangt af van de hoogte van de premie en het soort verzekering. Het kan dus per verzekeraar verschillen.

13 x aanbevolen
Geen uitvaartverzekering?
Van de 20 stemmen, Is de score 4.6 s (gemiddeld)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *