leestijd Leestijd: 5 a 6 min.

We hebben bij de redactie van uitvaartverzekeringenvergelijken.net een vraag binnengekregen van een vrij jong iemand. Er wordt nadrukkelijk bijverteld dat er géén plannen zijn op korte termijn. Maar mocht het zo ver komen dat hij / zij een ‘kasplantje’ wordt, er kan worden gekozen voor euthanasie of zelfmoord. Keert de uitvaartverzekeraar dan nog uit?

link link: forum.fok.nl/topic/659326/1/25


Zelfdoding of euthanasie, en de uitvaartverzekering?

Als iemand euthanasie pleegt, is er in principe geen sprake van een overlijden dat natuurlijkerwijs gebeurt. Heeft dat gevolgen voor de uitkering ? Dat zijn vragen die veel mensen hebben, die later geen ‘kasplantje’ willen worden.

Zowel een overlijdensrisico verzekering en een uitvaartverzekeringen zijn beide verzekeringen voor het leven. We hebben eerder uitgelegd wat het verschil hier tussen is. De verzekeraars keren geld uit of diensten al komt iemand te overlijden. Maar keert het ook uit als er sprake is van zelfdoding of een #voltooidleven?

Voorwaarden bij euthanasie

De meeste verzekeraars zien dit niet als een natuurlijk overlijden. De meeste verzekeraars stellen daarom ook strikte voorwaarden aan de uitkering. Dat geld vooral voor de ‘uitvaartverzekeringen’

Overlijdensrisicoverzekering + euthanasie?

Het is opmerkelijk. We hebben elke uitvaartverzekeraar de vraag neergelegd: “keren jullie uit bij overlijden van euthanasie?” Het is nogmaals, opmerkelijk dat bij de overlijdensrisicoverzekeringen bijna altijd uitkeren in het geval na overlijden na zelfdoding. Het moet wel volgens de wet ‘goed’ zijn gebeurt. Dus als de wettelijke regels zijn gevolgd. Overlijdensrisicoverzekeraars keren bijna altijd uit bij overlijden na euthanasie. Behalve bij Nationale Nederlanden trouwens. Die keert dus NIET uit bij euthanasie. Als je door zelfdoding binnen 2 jaar komt te overlijden nadat je en overlijdensrisico verzekering hebt afgesloten, keert de verzekeraar het bedrag dat verzekerd is niet uit. Na de zogenaamde wachttijd van twee jaar wordt het bedrag wel uitgekeerd.

Uitvaartverzekering + euthanasie?

Uitvaartverzekeringen houden zich meer vast aan beperkte voorwaarden als er sprake is bij euthanasie. We hebben een overzicht gemaakt waarin duidelijk staat wat de voorwaarden zijn. Ook zie je bij de uitvaartverzekeraars hoe lang je moet ‘wachten’ voordat de verzekeraars het verzekerde bedrag uitkeren.

Overzicht: Voorwaarden bij euthanasie uitvaartverzekering

Overzicht Tabel: Voorwaarden bij euthanasie. Van de uitvaartverzekeringen

Verzekeraar uitvaartverzekering Uitkering bij euthanasie * Afsluiten
Ardanta Een looptijd van minimaal 12 maanden Afsluiten »
BudgetUitvaartPolis Een looptijd van minimaal 24 maanden Afsluiten »
Dela Levenslang Afsluiten »
Axent Een looptijd van minimaal 24 maanden Afsluiten »
Yarden uitvaartkeuze Een looptijd van 24 maanden Afsluiten »
Yarden uitvaart naarwens Een looptijd van 6 maanden Afsluiten »
Monuta Het invullen van de gevraagde gezondheidsvragen. Als deze naar waarheid zijn ingevuld krijgt de verzekerde altijd uitkering. Als dat niet het geval is, dan na 24 maanden. Afsluiten »

* Er zijn wettelijke regels voor euthanasie, deze moet zijn gevolgd.
** De verzekeraar PC hooft vraagt geen gezondheidsvragen. Ook vanwege dat feit, geldt er een wachttijd van twee jaar.
Dit geldt ook zo bij een natuurlijk overlijden.

Niet automatisch uitgekeerd bij Euthanasie.

Als er sprake is van euthanasie of zelfdoding, zal de uitvaartverzekeraar of overlijdensrisicoverzekering niet automatisch uitkeren. Dit is afhankelijk van wat er in de voorwaarden staat, en of het volgens de wet van euthanasie is gedaan.

Daarom hebben we in de tabel (hierboven) per uitvaartverzekering de voorwaarden van euthanasie inzichtelijk gemaakt. Verzekeraars bieden normaal gesproken een uitvaartverzekering aan om de kosten en diensten te dekken. Ze berekenen de risico’s op een natuurlijke dood door middel van lastige formules. Daaruit wordt de premie samengesteld. Ze hoeven in principe niet uit te keren. Sommige verzekeraars hanteren daarom een wachttijd. En sommige uitvaartverzekeraars nemen in de polis- voorwaarden op dat ze de polis voor de uitvaart, ontbinden als er sprake is van euthanasie of zelfdoding

Ontbonden uitvaartverzekering + zelfdoding

Als er sprake is van ontbinding van de polis, zal de uitvaartverzekering niet uitkeren. Dan wordt de overeenkomst van de verzekerde en de maatschappij ongedaan gemaakt. Dit betekend dat de premie wordt teruggestort dat is betaald. En dat er voor de rest geen uitkering meer zal plaatsvinden. Als er kort na het afsluiten wordt gekozen voor een zelfdoding, zien we vaak dat verzekeraars niet uitkeren en het contract willen ontbinden.

Het kan dan gaan om een tijd van zes (6) of vierentwintig (24) maanden. Het is een scenario dat de verzekerde dan wellicht plannen had om over te gaan tot zelfdoding.

Uitvaartverzekering
Vergelijken

Voor een klein bedrag
verzekerd voor de uitvaart

Laatst bijgewerkt : 23-11-2016 Door

Overzicht: Voorwaarden bij euthanasie uitvaartverzekering
Van de 14 stemmen, Is de score 4.9 s (gemiddeld)